Sıfırdan Arapça Dersleri 1

Sıfırdan Arapça Dersleri 1

Sıfırdan Arapça Dersleri 1

Bu içeriğe erişebilmek için dersi satın almalısınız.

Konular Ünite başlıklarına tıklayarak ders videolarını izleyebilirsiniz

 1. Başlangıç - Alfabe 1

  Arapça Alfabe ve Okuma-Yazma Kuralları + Harfler, Harflerin Okunuşları ve Yazılışları, Harekeleme Sistemi Harfler, Harflerin Okunuşları ve Yazılışları, Harekeleme Sistemi
 2. Başlangıç - Alfabe 2

  Arapça Alfabe ve Okuma-Yazma Kuralları + Harfler, Harflerin Okunuşları ve Yazılışları, Harekeleme Sistemi Harfler, Harflerin Okunuşları ve Yazılışları, Harekeleme Sistemi
 3. Ünite 1 - Ziyaret 1

  Arapçada Geçmiş Zaman Basit Kullanımı, Özne – Nesne Kavramı, Basit Soru Ekleri
 4. Ünite 2 - Ziyaret 2

  Arapçada Geçmiş Zaman Basit Kullanımı, Özne – Nesne kavramı, Yarı Çekimli Kelimeler, Arapçada Eril-Dişil Kavramı
 5. Ünite 3 - Ziyaret 3

  Arapçada Geçmiş Zaman Basit Kullanımı, Ayrı ve Bitişik Zamir Kullanımları, Geçmiş Zamanda Olumsuzluk, Basit Zaman Zarfları
 6. Ünite 4 - Ziyaret 4

  Arapçada Geçmiş Zaman Basit Şahıs Çekimleri, Basit Fiil cümlesi, Harfi Cer Kavramı
 7. Ünite 5 - Zarif Kız

  Arapçada Basit İsim Cümlesi, Sıfat Tamlaması, Basit Fiil Çekimleri, Zamir Kullanımı, Basit Sıfatlar
 8. Ünite 6 - İlk Defa

  Arapçada Harfi Cer – Mecrur Kavramı, Yarı Çekimli Kelimeler, Bitişik Zamir Kullanımları
 9. Ünite 7 - Ferit Nerede?

  Arapçada Basit İsim Cümlesi Yapısı, Fiil Cümlesi Yapısı, Olumsuz Soru, Harfi Cerler, Geçmiş Zaman Şahıs Çekimleri, Fiil Özne Uyumu
 10. Ünite 8 - Ferit Paris'ten Döndü

  Arapçada İkil Kavramı, İkil Sıfat Tamlaması, Basit İsim Tamlamaları, Basit Soru Ekleri, Belirlilik – Belirsizlik, Bazı Cer Harfleri
 11. Ünite 9 - Mahir'in Sürprizi

  Arapçada İsim Cümlesi, Müpteda – Haber Kavramları, Güncel Fiil Kullanımları ve Soru Ekleri
 12. Ünite 10 - Güzel Mahallemiz

  Arapçada Yer-Yön Edatları, Cümleye “var” Anlamı Katmak. Cümlemsi Yapılar, Basit Edat Zamir Kullanımları
 13. Ünite 11 - Newyork’ta

  Arapçada “Tamamı”, “Her biri”, “Bazısı” Gibi Basit Kullanımlar, Arapçada Düzenli Çoğullar, Geçmiş Zaman Fiillerinde Çoğul Yapısı
 14. Ünite 12 - Domates mi Elma mı?

  Arapçada İsim Tamlaması, Belirli ve Belirsiz Tamlamalar, Basit Sahip Olma ve “var” İfadeleri
 15. Ünite 13 - Hava Limanında

  Arapçada Etken Ortaç Yapıları (ism-i fail), Basit Soru İsimleri, Basit Cümlemsi Yapılar.
 16. Ünite 14 - Bir Defter Buldum

  Arapçada Etken Ortaç (ism-i fail) Kullanımları, Basit Durum Zarfları (hal), İsim Cümlelerinde Olumsuzluk, Geçmiş Zamanda Kesinlik İfadeleri
 17. Ünite 15 - Profesör Nerede?

  Arapçada İsim Cümlelerinde Olumsuzluk Ekleri, Şimdiki ve Geniş Zaman (muzari), Basit İyelik Ekleri
 18. Ünite 16 - Mazin’in Ödevi

  Arapçada Şimdiki ve Geniş Zaman (muzari), Geçmiş Zamandan Geniş Zamana Geçişler, Gelecek Zaman Ekleri, Gelecek Zamanda Olumsuzluk, Basit Mastar Kullanımları
 19. Ünite 17 - Piknik

  Arapçada İsim ve Fiilerde İrab (merfu – mansub – mecrur – meczum kavramları), Süregelen Geçmiş Zaman, İsim Cümlelerinde Geçmiş Zaman
 20. Ünite 18 - Lübnan’a Bir Ziyaret

  Arapçada İsim Cümlelerinde Olumsuz Geçmiş Zaman, Basit Beğenme İfadeleri, Arapçada Düzensiz Çoğullar, Arapçada Sayılar
 21. Ünite 19 - Arapça Sınavı

  Arapçada Sıra Sayılar, Saatler, Günler, Basit Zaman Zarfları
 22. Ünite 20 - Modern Arap Kadını

  Arapçada Mastarlar ve Kullanımları, İsim Tamlamaları, İşaret İsimleri, Basit Zaman Zarfları

Teachers