Mahmud el-Akkad

Arap Yazarlar - Mahmud El Akkad

Mısırlı gazeteci, mütefekkir, şair ve edebiyat münekkidi. Asvan’da doğdu. İlkoku­lu bitirdikten sonra Kahire’ye giderek resmî bir dairede görev aldı (1904) fa­kat memuriyetten hoşlanmadığı için işi­ni bırakarak (1907) gazeteciliğe başladı. 1912-1918 yılları arasında yine memur­luğa dönerek I. Dünya Savaşı yıllarında öğretmenlik yaptı; savaştan sonra tek­rar gazeteciliğe başladı.  Dil ve edebiyat alanındaki yazılarıyla dikkat çekince Arap Dili Akademisi ve Arap ilimler Akademisi üyeliklerine seçildi (1940). Ayrıca, Mısır’ı İngilizler’den kur­tarmak için mücadele eden Vefd Partisi’nden par­lamenter ve partinin en büyük ideologu olarak siyasî hayatta önemli rol oynadı. 1950 yılından iti­baren, özellikle 1952’de cumhuriyetin kurulmasından sonra, ilerlemiş yaşının da etkisiyle siyasetten çekildi. Ölümüne kadar kendini dinî konular üzerinde araş­tırma yapmaya vakfetti ve bu alanda yazdığı eserleriyle büyük takdir topladı. 1960’ta Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnâsır tarafından kendisine “Devlet Ede­biyat Takdir Mükâfatı” verildi. 12 Mart 1964’te öldü ve Asvan’a gömüldü.
XX. yüzyıl Mısır kültürünün gelişme­sinde önemli bir yeri bulunan Akkâd gazeteci, eğitimci, polemikçi, tenkitçi, edip ve şair olarak ün yaptı.
İlkokul me­zunu olduğu halde kendi kendini yetiş­tirdi ve baskı kabul etmeyen karakteri­nin de etkisiyle tamamı mücadelelerle dolu bir ömür geçirdi.
Dindar bir aileden gelen Akkâd’ın çetin bir sanat ve siyaset adamı olarak yetişmesinde, o günkü Mısır’ın içinde bulunduğu şartların büyük tesiri olmuştur.

Daha sağlığında hayatı, sanatı ve fi­kirleri üzerinde altmıştan fazla araştır­ma yapılmıştır. Dârü’l-kütüb müessesesince “A’lâmü’l-edebi’l-muâsır fî Mısr” serisinin be­şinci kitabı olarak neşredilen iki ciltlik bibliyografik çalışma bunların en önem­lisi sayılabilir.

el-jazeera kanalının hazırladığı Mahmud el Akkad Belgeselini izlemek için tıklayın.

Mahmud el-Akkad’a ait eserleri aşağıda bulabilirsiniz:

Arap Yazar Mahmud El Akkad'ın Eserleri

Abqariyya Muhammad

KONUSU
Otuz yılda tamamlanan bu eserin en uzun bölümlerini, en fazla tartışılan ve hataya düşülen konular olarak Hz. Peygamber’in savaşlarına ve evlilik hayatına ayırmıştır. Bu eser M. Said Şimşek tarafından Hz. Muhammed’in Eşsiz Deha ve Şahsiyeti (Konya 1979) adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

Abqariyya el-İmam Ali

KONUSU
Ali (r.a) askeri, siyasi, sosyal yaşantısından dehasını ortaya çıkaran olaylara ait bir inceleme

ARAPÇA ÖĞRENMEK İSTER MİSİNİZ?

Arapça Öğrenmek Sandığınız Kadar Zor Değil!

Arapçaya sıfırdan başlamak isteyenler, yıllardır Arapça çalıştığı halde bir türlü konuşamayanlar, Arapçada artık boşuna kürek çektiğini düşünmeye başlayanlar…

Evinizde, işyerinizde, kursa gitmeden, sıkılmadan, bunalmadan, en kolay metodlarla Arapça öğrenebilirsiniz. Üşenmeyin, ertelemeyin, vazgeçmeyin!

2 Ocak 2021

0 responses on "Mahmud el-Akkad"

Mesaj At

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım ve Uygulama © HETA WEB. Tüm Hakları Saklıdır.