Arapça Araştırmalar

01

Ara'20

Nahvin Doğuşu

20. yy. Arap nahvinin kolaylaştırılması bağlamında önemli faaliyetlerin olduğu bir çağdır. İbrahim Mustafa ile başlayan kolaylaştırma eksenli yenilik hareketleri birçok …

Daha Fazla

01

Ara'20

Amerika’da Arapça Çalışmaları

M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi22 (2002/1), 81-93 Bu makalede II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde Arap dili öğretimine dair …

Daha Fazla

01

Ara'20

Arap Dilinde Üçlemeli Kelimeler

Bir Sami dili olan Arapça, kendine has bir takım özellikleri sebebiyle dil aileleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Sami dillerin …

Daha Fazla

01

Ara'20

Arap Yazısının Doğuşu ve Gelişmesi

Günümüzde bilinen ve Arap diliyle yazılmış olan kitabelerin en eskisi İmruu’l-Kays b. Amr’in M. 328 tarihli mezar kitabesidir. Bu kitabe …

Daha Fazla

01

Ara'20

Arapça ve Türkçe’de Zamirler

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi konuşmasıdır. Bu bakımdan insan “konuşan canlı” diye tarif edilmiştir. İnsanın tefekkürüyle dili …

Daha Fazla

01

Ara'20

Arapça’da Bazı Telaffuz Problemleri

ARAPÇADA BAZI TELAFFUZ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI: SİKAL, TEAZZUR VE İCTİMÂU’S-SÂKİNEYN ÖRNEKLERİ – AHMET YÜKSEL Arap Dili, cümledeki öğeleri kelime …

Daha Fazla

01

Ara'20

Arap Dili Belagat Bilimine Kuramsal Yaklaşım

Arap Dili ve Belâgati AD, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi,Zafer Kızıklı Bu makale, Arapçada belâgat kavramının edebî anlamda oluşumunu ve Kur’ân …

Daha Fazla

01

Ara'20

Arapça Dilinde Eşdizim Sorunu

Temel İslam Bilimleri Bölümü, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yaşar DAŞKIRAN Makale, Arap dilinde eşdizimin önemini ve eşdizim yapılarını ortaya koymayı …

Daha Fazla
Tasarım ve Uygulama © HETA WEB. Tüm Hakları Saklıdır.